• APJ_front1
  • APJ-back

Written by Eka on . Posted in 2014

Adelia Adelia Jostanto
Kelas 9
SMP Katolik Santa Maria
Received ASEAN Scholarship
ASEAN, Singapore
Oktober 2014
Asean

Written by Eka on . Posted in 2014

Aileen Aileen Laksmono
Kelas 9
SMP Xin Zhong
Received ASEAN Scholarship
ASEAN, Singapore
Oktober 2014
Asean

Written by Eka on . Posted in 2014

Dicca Brigitta Dica
Kelas 9
SMP Malang
Received ASEAN Scholarship
ASEAN, Singapore
Oktober 2014
Asean

Written by Eka on . Posted in 2014

Chessa Jennifer Chessa
Kelas 9
SMP Vita
Received Methodist Girls’ School (MGS) Scholarship
Methodist Girls’ School, Singapore
Mei 2014
mgs

Written by Eka on . Posted in 2014

Chiara Chiara Natasha
Kelas 9
SMP Kristen Petra 3
Received Methodist Girls’ School (MGS) Scholarship
Methodist Girls’ School, Singapore
Mei 2014
mgs

Written by Eka on . Posted in 2014

verren Verren Pramita
Kelas 9
SMP Kristen Petra 3
Received Methodist Girls’ School (MGS) Scholarship
Methodist Girls’ School, Singapore
Mei 2014
mgs

Written by Eka on . Posted in 2014

Panda Jessica Charise
Kelas 9
SMP Kristen Cita Hati
Received Methodist Girls’ School (MGS) Scholarship
Methodist Girls’ School, Singapore
Mei 2014
mgs

Written by Eka on . Posted in 2014

Ivony Ivony Tampang
Kelas 9
SMP Kristen Cita Hati
Received Methodist Girls’ School (MGS) Scholarship
Methodist Girls’ School, Singapore
Mei 2014
mgs